Các ấn phẩm

Ấn phẩm ra mắt nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

        Di tích lịch sử - văn hóa là tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn hóa của dân tộc ta; đó là những chứng tích - bằng chứng vật chất phản ánh sâu sắc và sinh động nhất lịch sử, văn hóa và truyền thống quý báu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử Dựng nuớc và giữ nước. Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa không chỉ góp phần bảo vệ và phát huy Di sản văn hóa Việt Nam - bộ phận cấu thành di sản văn hóa nhân loại, mà còn góp phần giữ gìn, phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam cho hôm nay và mai sau.
 
<Ảnh cuốn sách>

        Ra đời trong những ngày sôi sục của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; 75 năm qua, được Đảng, Bác Hồ dày công quan tâm chăm lo, rèn luyện; được Nhân dân hết lòng giúp đỡ, đùm bọc, cùng sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành..., lực luợng Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công vẻ vang, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        Trên chặng đường lịch sử vẻ vang ấy, những chiến công và cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân ghi dấu trên khắp mọi miền đất nước. Những chiến công đó với sự trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân được thể hiện trang nghiêm, trực quan và hấp dẫn tại các bảo tàng, nhà truyền thống, đặc biệt tại các di tích lịch sử - văn hóa Công an nhân dân.

        Nhằm tri ân và tôn vinh những cống hiến, đóng góp xuất sắc của các thế hệ cha anh; giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lịch sử truyền thống đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức phục hồi, tu bổ và xây dựng tôn tạo các khu di tích lịch sử - văn hóa Công an nhân dân. Cùng với Bảo tàng Công an nhân dân, các nhà truyền thống, hệ thống khu di tích lịch sử - văn hóa đã thực sự trở thành những "địa chỉ đỏ" để cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu và trải nghiệm; trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với khách tham quan du lịch trong nước và quốc tế.

<Ảnh trang bên trong sách>

        Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), được phép của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Công tác đảng và công tác chính trị tổ chức xuất bản cuốn sách "Di tích lịch sử - văn hóa Công an nhân dân". Cuốn sách tập hợp, giới thiệu tư liệu và hình ảnh tiêu biểu phản ánh lịch sử hình thành, quá trình khôi phục, tôn tạo 6 khu di tích, khu lưu liệm Công an nhân dân:

        + Khu di tích lịch sử Công an nhân dân (Khu di tích Nha Công an Trung ương).

        + Khu di tích lịch sử căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

        + Khu di tích lịch sử An ninh Khu V.

        + Khu di tích lịch sử An ninh Khu IX.

        + Khu di tích Hòn Đá Bạc - Trung tâm chỉ huy Kế hoạch phản gián CM-12

        + Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

        Cuốn sách thể hiện tình cảm biết ơn đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

 
<Thanh Hoa - Bảo tàng CAND>

Bản đồ chỉ dẫn
Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Thu Trà

Email: thutra.pham@gmail.com

Hotline: 0962344569