Các ấn phẩm

Bộ sách “Những kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” (1975 – 2015)

Bộ sách “Những kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” (1975 – 2015)

 

Kỷ vật lịch sử Công an nhân dân dấu ấn phản ánh những cống hiến xuất sắc của nhân dân và lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975 của quân và dân ta kết thúc thắng lợi hoàn toàn, non sông thu về một mối, cả dân tộc bước vào thời kỳ hòa bình, độc lập, thống nhất đi lên Chủ nghĩa xã hội. Đất nước sạch bóng quân xâm lược, nhưng khó khăn chồng chất; các thế lực thù địch và tội phạm vẫn không ngừng hoạt động chống phá, gây mất ổn định xã hội, lực lượng Công an nhân dân với vai trò là nòng cốt được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân như lời Bác Hồ dạy: “Lúc chiến tranh thì quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn Công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”.

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang từ thế hệ cha anh đi trước, lực lượng Công an nhân dân bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã chủ động và sẵn sàng đón nhận, đương đầu với mọi thách thức. Để đảm bảo an ninh chính trị, lực lượng Công an nhân dân đã luôn “nắm địch từ xa, đánh địch từ nơi chúng xuất phát” và phát huy thế trận an ninh nhân dân để phát hiện và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Trong đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công các loại tội phạm, góp phần giữ vững sự ổn định của xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” không ngừng được củng cố, coi trọng; công tác xây dựng lực lượng đã và đang tiến tới chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại giúp Công an nhân dân ngày càng trưởng thành, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng và nhân dân giao phó.

Mỗi chiến công, mỗi bước trưởng thành trên các mặt công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đều để lại những dấu ấn và hình ảnh đẹp đẽ trong cộng đồng xã hội, quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế. Những chiến công, thành tựu ấy ghi dấu đậm nét trên những kỷ vật – hiện vật lịch sử, văn hóa – những dấu ấn góp phần tạo nên giá trị bản sắc văn hóa Công an nhân dân.

Tiếp theo hai tập sách đã phát hành, Ban Tổ chức Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” tiếp tục xuất bản cuốn sách “Kỷ vật lịch sử Công an nhân dân (1975 - 2015)”. Kỷ vật được lựa chọn, giới thiệu trong tập sách này phản ánh trực quan, sinh động về những phần thưởng cao quý; những chiến công xuất sắc; những tình cảm sâu nặng và kỷ niệm khó phai… của lực lượng Công an và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Cuốn sách không chỉ là nguồn tư liệu quý, chứa đựng tính nhân văn sâu sắc, mà còn là một ấn phẩm có giá trị bổ sung vào nguồn sử liệu phong phú, góp phần tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực hiện. Ban Tổ chức Cuộc vận động mong muốn nhận được sự đóng góp, chia sẻ và ủng hộ để những kỷ vật lịch sử Công an nhân dân được tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cũng như độc giả mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.


Cuốn sách Những kỷ vật lịch sử Công an nhân dân (1975 - 2015)

 

Cuốn sách được nhà xuất bản CAND xuất bản năm 2016./.

 


Bản đồ chỉ dẫn
Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Thu Trà

Email: thutra.pham@gmail.com

Hotline: 0962344569