Các ấn phẩm

Cuốn sách “Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ” Tập 1

Cuốn sách “Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”, Tập 1
 
            Trải qua chặng đường lịch sử gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang, các thế hệ Công an nhân dân đã nối tiếp nhau vun đắp nên truyền thống cao đẹp, đó là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, với nhân dân, suốt đời phấn đấu hi sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

           Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều đóng góp, cống hiến lớn lao. Cả trong thời chiến và thời bình, nhiều tấm gương anh dũng chiến đấu, hy sinh để mang lại cuộc sống bình yên, vì an ninh Tổ quốc. Chỉ tính trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đầy cam go, ác liệt đã có gần 14.000 cán bộ, chiến sĩ Công an ngã xuống, hơn 5.000 đồng chí là thương binh. Trong hơn 20 năm đổi mới của đất nước đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh, hàng ngàn người khác bị thương…

           Những cống hiến, đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân đã được nhân dân, Đảng và Nhà nước ghi nhận. Với mong muốn tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng những đóng góp, chiến công của những điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ; hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Công an nhân dân đã phối hợp với Ban Tổ chức cuộc vận động Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật Công an nhân dân và Báo Công an nhân dân biên soạn bộ sách “Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”.

           Đây là bộ sách tư liệu quý, gồm nhiều tập, ghi lại những cống hiến, hy sinh của lớp lớp cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân qua các thời kỳ, từ trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới, cho đến thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 
 Cuốn sách Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ, Tập 1

           Cuốn sách được Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản năm 2014./.

<Bảo tàng CAND>
 
 

Bản đồ chỉ dẫn
Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Thu Trà

Email: thutra.pham@gmail.com

Hotline: 0962344569