Tin tức thời sự tổng hợp trong nước và quốc tế

Hội thảo khoa học quốc gia “phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quóc gia trong tình hình mới”

       Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2022), sáng 16/8/2022, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

       Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an (thành phố Hà Nội), trực tuyến đến 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chủ trì tham gia điều hành hội thảo gồm các đồng chí: Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an.
 

<Các đồng chí chủ trì và tham gia điều hành Hội thảo>

 
       Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân…

       Tại 63 điểm cầu của Công an địa phương có trên 6.000 đại biểu, khách mời đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội, các ban ngành đoàn thể tại các tỉnh thành phố và lãnh đạo chủ chốt của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…


<Các đại biểu tham dự Hội thảo>
      
       Hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới" là hoạt động nghiên cứu, quán triệt đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống; đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.
 <Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo>

       Tại Hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã phân tích, làm rõ các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia; nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.
 

<Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo>
 

<Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo>


<Đại biểu tham quan phần trưng bày sách tại Hội thảo>

       Hội thảo làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và khẳng định vị trí, tầm quan trọng phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia. Trên cở sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Kết quả hội thảo là cơ sở để kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

 
<Tin Đỗ Hà, ảnh Nguyen Long - Bảo tàng CAND>

Tin cùng chuyên mục
Bản đồ chỉ dẫn
Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Thu Trà

Email: thutra.pham@gmail.com

Hotline: 0962344569