Trao đổi nghiệp vụ

Hội nghị Tổng kết công tác nghiệp vụ bảo tàng toàn quân năm 2020

       Sáng 25-12, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiệp vụ bảo tàng toàn quân năm 2020. Tới dự và phát biểu chỉ đạo có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
 

<Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo>
 
       Tại Hội nghị, đại biểu tập trung vào một số nội dung như: Tổng kết công tác nghiệp vụ năm 2020; tham luận, trao đổi hoạt động của các bảo tàng nhằm xác định các mặt hạn chế, khó khăn và đưa ra giải pháp khắc phục; định hướng hoạt động năm 2021. Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: Các bảo tàng trong quân đội phải nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy chức năng của bảo tàng, trong đó những chức năng cơ bản như sưu tầm, quản lý hiện vật; nghiên cứu khoa học, phát huy những giá trị lịch sử văn hóa, gắn liền với các sự kiện lịch sử của dân tộc; tiếp tục có những bộ sưu tầm hiện vật đặc sắc…

       Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, phải tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại vào hệ thống các bảo tàng. Sắp tới sẽ phát triển phần mềm về giáo dục, trong đó có tích hợp những nội dung cốt lõi của các bảo tàng vùng, miền, nghĩa là ở cấp đại đội có thể xem được những trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng các quân khu... Như vậy mới đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ hiện nay.

 

<Đại biểu dự Hội nghị>

       Cũng theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, đội ngũ cán bộ của bảo tàng phải được học tập, nghiên cứu cách bảo quản, trưng bày hiện vật của các bảo tàng trong và ngoài nước để phát triển hệ thống bảo tàng trong quân đội. Phải có những cán bộ bảo tàng tâm huyết, say mê, có trách nhiệm với lịch sử. Phải làm sao để thiết chế văn hóa của bảo tàng là một công cụ, thiết chế văn hóa đặc biệt, là cuốn “lịch sử sống” để giáo dục cho thế hệ mai sau.
 

<Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu tại hội nghị>
 
       Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết: Hệ thống bảo tàng, nhà (phòng) truyền thống, di tích lịch sử quân sự đã phát huy tốt chức năng là một thiết chế văn hoá, một cơ quan tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội; hệ thống thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; tiến hành chỉnh lý, nâng cấp, đổi mới nội dung và phương pháp trưng bày; ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các khâu công tác của bảo tàng…

 

<Đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm>

       Trong những năm tới, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có hiệu quả của cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân; sự hướng dẫn, phối hợp có hiệu quả của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hệ thống bảo tàng toàn quân trong tổ chức, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác bảo tàng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự đáp ứng nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

 
<Tin Thanh Hoa, ảnh Thành Chung>


 

Bản đồ chỉ dẫn
Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Thu Trà

Email: thutra.pham@gmail.com

Hotline: 0962344569