Gương sáng hôm nay

Đại tướng Trần Đại Quang - Người thầy của lực lượng Tham mưu CAND

      Cuộc đời của Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang gắn liền với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, trong đó nhiều năm đồng chí trực tiếp phụ trách cơ quan Tham mưu.

      Đối với chúng tôi, những người cán bộ công tác trong các cơ quan Tham mưu CAND thì Đại tướng Trần Đại Quang là người lãnh đạo, chỉ huy sắc sảo, tài ba, quyết đoán và cũng là người thầy của lực lượng tham mưu CAND. Sinh thời Đại tướng đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tham mưu trong CAND.

      Với cương vị là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã chỉ đạo tổng kết 15 năm công tác tham mưu CAND (1998 - 2013), ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới”, trong đó chỉ rõ quan điểm, phương châm, nguyên tắc, biện pháp về công tác tham mưu CAND.

      Đại tướng Trần Đại Quang căn dặn: Yếu tố quyết định chất lượng công tác tham mưu là đội ngũ cán bộ. Vì vậy, cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Tham mưu Công an các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phải xây dựng đội ngũ cán bộ Tham mưu CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, thẳng thắn; nắm vững các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thông nghiệp vụ; nhạy bén, sắc sảo trong phân tích đánh giá, dự báo tình hình; tận tụy, say mê, tâm huyết với công việc; sáng tạo trong tư duy; mạnh dạn và chủ động đề xuất các chủ trương, giải pháp để kịp thời giải quyết những vấn đề từ thực tiễn đặt ra trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.   
      Để xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu, Đại tướng lưu ý phải tăng cường phối hợp với các học viện, trường CAND tập trung xây dựng hệ thống lý luận, giáo trình về công tác tham mưu CAND để giảng dạy trong trường CAND; đồng thời thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Tham mưu.

 


<Đại tướng Trần Đại Quang kiểm tra chốt ứng trực đảm bảo an ninh,
trật tự tại Hà Nội đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2014>

      Một kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong tâm trí cán bộ Văn phòng Bộ, cán bộ Tham mưu CAND và cá nhân tôi khi đó là Chánh Văn phòng Bộ Công an, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18-4-1946 - 18-4-2016), Đại tướng Trần Đại Quang khi đó trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời đang là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, với tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt dành cho lực lượng Tham mưu CAND, đã có Thư chúc mừng gửi tới toàn thể các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu trong CAND. Đại tướng đã ân cần căn dặn: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Tham mưu CAND cần không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần  trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công tác, chiến đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

      Với Văn phòng Bộ Công an, đồng thời là Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, cơ quan Tham mưu trực tiếp với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng đã luôn dành những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ Văn phòng Bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. 

      Đại tướng đánh giá công tác tham mưu của Văn phòng Bộ giữ vị trí, tầm quan trọng đặc biệt và luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, với công tác quản lý, điều hành, chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Vì vậy, Văn phòng Bộ phải luôn bám sát thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an để xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, coi trọng công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, tổng hợp, phân tích, dự báo sát tình hình để nâng tầm công tác tham mưu tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao.

      Đại tướng ân cần căn dặn: Một trong những yêu cầu quan trọng bậc nhất của công tác tham mưu là phải “đúng” và “trúng”; “đúng” tức là phải tuân thủ, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của lực lượng Công an; còn “trúng” là phải đảm bảo tính hiệu quả trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng được tiến triển đúng hướng, thuận lợi. Muốn tham mưu cho “đúng”, cho “trúng” phải nghe nhiều chiều, cán bộ Tham mưu phải luôn sâu sát nắm bắt tình hình thực tế. 

      Chúng tôi luôn khắc ghi hình ảnh vị Đại tướng, Bộ trưởng vào giờ chuẩn bị đón Giao thừa của Tết Nguyên đán đã yêu cầu cán bộ Tham mưu cùng Bộ trưởng có mặt tại các chốt trực ở địa phương để kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân đón xuân, vui tết. Nhiều trường hợp ngồi tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an, Đại tướng đã chỉ đạo cơ quan Tham mưu thiết lập thông tin để trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, các “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

      Trong xây dựng văn bản, Đại tướng Trần Đại Quang luôn nhắc nhở cán bộ Tham mưu của Văn phòng Bộ phải rất cẩn thận, chu đáo, kỹ càng, chỉn chu từng câu, từng chữ; vì vậy, không hiếm gặp những lúc ngoài giờ hành chính, vì tiến độ chuẩn bị các văn bản, chúng tôi thực sự xúc động khi thấy Đại tướng ăn mặc giản dị, đi dép lê trực tiếp ân cần chỉ bảo cán bộ Văn phòng Bộ sửa chữa câu, chữ, cũng như cách diễn đạt trong văn bản… 

      Đại tướng cũng luôn nhắc nhở lãnh đạo Văn phòng Bộ phải quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, nhất là đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ… Chính từ sự quan tâm đặc biệt này của Đại tướng mà nhiều cán bộ Văn phòng Bộ đã có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ, trong đó cá nhân tôi đã hoàn thành Luận án Tiến sỹ sau nhiều năm chưa thực hiện được.

      Quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những lời căn dặn của Đại tướng Trần Đại Quang, lực lượng Tham mưu CAND đã không ngừng phấn đấu vươn lên, đổi mới, nâng cao hiệu quả các khâu công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

      Vĩnh biệt Đại tướng, mỗi cán bộ Tham mưu CAND nguyện tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những lời căn dặn ân cần của Đại tướng - Người thầy của lực lượng Tham mưu CAND, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Ngành giao phó, đóng góp tích cực hơn nữa vào thành tích chung của lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng (Nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an)


 


 

 

Bản đồ chỉ dẫn
Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Thu Trà

Email: thutra.pham@gmail.com

Hotline: 0962344569