Vang bóng một thời

Đóng góp to lớn của lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

       Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta đã giành được thắng lợi to lớn, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mốc son chói lọi đó không thể không kể đến những đóng góp to lớn cùng những chiến công vẻ vang của lực lượng CAND, trong đó có các thế hệ cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam.

       Suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, công tác chi viện chiến trường miền Nam được Đảng Đoàn Bộ Công an quan tâm sát sao, kịp thời và liên tục có sự điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Đoàn Bộ Công an thể hiện sự nhạy bén về chính trị và tầm nhìn về chiến lược, do đó đã dự liệu từ trước các kế hoạch, biện pháp đấu tranh và bố trí cán bộ tốt nhất vào chiến trường miền Nam, bảo đảm chủ động, hiệu quả trong từng giai đoạn và đáp ứng kịp thời đối với các chiến trường trên toàn miền Nam.

       Ngay từ đầu năm 1955, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã quyết định thành lập Tổ cán bộ miền Nam (đến năm 1957 đổi tên thành Bộ phận cán bộ miền Nam) chuyên trách việc chuẩn bị cán bộ chi viện An ninh miền Nam. Trong các giai đoạn tiếp theo, năm 1962, 1966, 1967, 1971, Bộ Công an đã lần lượt thành lập tổ 15 (sau đó là B90), Ban nghiên cứu miền Nam, Phòng theo dõi tình hình miền Nam, Trường đào tạo cán bộ An ninh miền Nam; theo dõi nắm tình hình địch, nghiên cứu các vấn đề về đường lối công tác an ninh miền Nam; báo cáo Trung ương Đảng, Đảng đoàn Bộ Công an để có những quyết sách kịp thời.

       Để chủ động và đảm bảo các điều kiện phù hợp, Bộ Công an đã tổ chức các hội nghị chuyên đề và trong các nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc, nhiệm vụ công tác chi viên miền Nam luôn là nội dung quan trọng hàng đầu. Hội nghị xây dựng lực lượng lần thứ ba thống nhất “Chủ động chuẩn bị cán bộ có chất lượng để cung cấp cho chiến trường miền Nam”. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 22 (năm 1968) xác định: “...chi viện tốt cho An ninh miền Nam, bảo đảm yêu cầu trước mắt, đáp ứng khi tình hình có chuyển biến lớn; ra sức bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, cải tiến công tác tổ chức lề lối làm việc...”. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 29 (năm 1974) cũng đã dành nhiều thời gian bàn về công tác chi viện, nhấn mạnh “Khẩn trương tập trung bồi dưỡng cán bộ chi viện cho An ninh miền Nam... phương hướng chung là chọn cán bộ có cấp hàm và tương đương Thượng sỹ trở lên, cấp tốc bồi dưỡng tại chức và tại trường những kiến thức cần thiết về tình hình miền Nam, các tổ chức địch, các mặt công tác nghiệp vụ thiết thực”...

       Cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã góp phần tăng cường đội ngũ lãnh đạo, hình thành tổ chức An ninh từ Trung ương Cục đến các khu, tỉnh, huyện... Lực lượng Công an, nhất là Công an nhân dân vũ trang chi viện đã kịp thời tổ chức đấu tranh, bảo vệ căn cứ, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo, cơ quan đầu não các cấp ở miền Nam; đồng thời trấn áp phản cách mạng, diệt ác trừ gian, hỗ trợ phong trào quần chúng nổi dậy, phá thế kìm kẹp giành quyền làm chủ và bảo vệ chính quyền cách mạng.

       Bộ Công an đã kịp thời chi viện 5 tổ điệp báo chiến lược, có cả cơ yếu điện đài vào 5 địa bàn trọng yếu (Sài Gòn, Nam Trung Bộ, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị) và làm nòng cốt phát triển mạng lưới điệp báo các địa phương. Cán bộ Công an chi viện được tuyển chọn, đào tạo tinh thông về nghiệp vụ tới chiến trường đã tham gia đảm nhiệm và phối hợp xây dựng và hình thành mạng lưới thông tin, cơ yếu khép kín từ Bộ Công an đến Ban An ninh Trung ương Cục, Khu, tỉnh, thành phố đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh của Ban An ninh các cấp. Lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ cùng với phương tiện, máy móc chi viện từ miền Bắc đã nghiên cứu, làm giả các loại giấy tờ phục vụ hoạt động điệp báo, năm tình hình trong lòng địch phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng…

       Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghiệp vụ tại chỗ, Bộ Công an đã lựa chọn cán bộ chủ chốt nhiều đơn vị nghiệp vụ và giáo viên các Trường Công an chi viện miền Nam làm công tác giảng dạy, huấn luyện về lý luận và nghiệp vụ đối với lực lượng An ninh miền Nam. Bên cạnh đó, hàng trăm cán bộ trại giam cũng lên đường chi viện tham gia công tác giam giữ và giáo dục, cải tạo phạm nhân. Và cùng với đội ngũ cán bộ nghiệp vụ, còn có hàng trăm cán bộ y tế, cán bộ hậu cần đã được chi viện cho An ninh miền Nam góp phần khắc phục khó khăn, chăm sóc cứu chữa thương bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi chiến trường ác liệt… Từ năm 1973 - 1975, nhiều địa bàn ở miền Nam được giải phóng, công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở các địa bàn này là nhiệm vụ quan trọng đối với lực lượng An ninh. Nhiều cán bộ chuyên ngành làm công tác quản lý hành chính, hình sự, bảo vệ nội bộ, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được chi viện và phối hợp cùng lực lượng tại chỗ triển khai và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng…

       Với tấm lòng "tất cả vì tiền tuyến lớn, tất cả vì miền Nam ruột thịt", từ năm 1959 đến năm 1975 hơn một vạn cán bộ Công an ưu tú đã chi viện vào chiến trường miền Nam, trong đó có những đồng chí là lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị của Bộ và ty Công an các tỉnh, thành phố... Vượt lên trên mọi gian khổ, hy sinh, cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã cùng đồng bào, đồng chí miền Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

 

<Cán bộ chiến sĩ lên đường chi viện cho An ninh miền Nam, năm 1968  - ảnh Bảo tàng CAND >

       Những thành tích, chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã đóng góp quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Nhân dân ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Đã có 11 đơn vị mà các bộ mà cán bộ Công an chi viện là nòng cốt được Đảng và Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 21 đồng chí được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều đồng chí được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân Chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến công…

       Hòa bình lập lại, lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và lực lượng CAND trên mọi lĩnh vực và cương vị công tác mới. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam sau khi nghỉ công tác vẫn nêu cao tấm gương nhiệt huyết, tích cực tham gia công tác trong các tổ chức, đoàn thể đoàn thể quần chúng góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

 

<Ban Liên lạc các cán bộ chiến sĩ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước thăm và tặng quà gia đình liệt sỹ Đỗ Xuân Dũng tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, ngày 14/1/2013, ảnh Nam Phong>

       Ngày 29/8/1997, Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ra đời và đi vào hoạt động. Ban Liên lạc đã tổ chức nhiều hoạt mang đậm giá trị nhân văn: tiếp lửa truyền thống; đền ơn đáp nghĩa và tri ân nghĩa tình đồng đội… Hiện nay, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có 305 hội viên, trong đó 40 đồng chí là thương binh; 8 đồng chí vừa là thương binh vừa bị nhiễm chất độc da cam; 12 đồng chí bị nhiễm chất độc da cam; 3 đồng chí bị địch bắt, tù đày; 15 đồng chí thân nhân liệt sỹ và có Mẹ Việt Nam Anh hùng.
 

<Ban Liên lạc các cán bộ chiến sĩ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước thăm gia đình liệt sỹ Mai Văn Nhứ tại Thanh Hóa, ngày 26/7/2020, ảnh Nam Phong>

       Qua hơn 20 năm hoạt động Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ công an tặng nhiều Bằng khen. Đặc biệt, ngày 23/10/2020 Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 

<Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam, ngày 23/10/2020, ảnh Nguyen Long>


<Lãnh đạo Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Liên lạc các cán bộ chiến sĩ Công an chi viện chiến trường miền Nam - ảnh Nguyen Long>

 

 
<Bài Nam Phong – Bảo tàng Công an nhân dân> 

Bản đồ chỉ dẫn
Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Thu Trà

Email: thutra.pham@gmail.com

Hotline: 0962344569