Triển lãm Đã thực hiện

Đồng chí Trần Quốc Hoàn - cuộc đời và sự nghiệp

      Ngày 12/01/2016 tại Bảo tàng Công an nhân dân, số 1 phố Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức lễ khai mạc Triển lãm “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Cuộc đời và sự nghiệp”. Đến dự có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện một số Vụ, Cục của Bộ Công an cùng đông đảo nhân dân Thủ đô.
 

      Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND khẳng định, đồng chí Trần Quốc Hoàn là một trong những cán bộ cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần 60 năm hoạt động cách mạng, có hơn 30 năm trên cương vị Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, hơn 20 năm tham gia Bộ Chính trị, gần 28 đứng đầu, phụ trách ngành Công an, đồng chí đã có những cống hiến xứng đáng góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, đối với ngành Công an, đồng chí là vị Bộ trưởng đầu tiên, người có công lao đóng góp quan trọng, luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng trong công tác Công an, người đặt nền móng lý luận, nghiệp vụ và xây dựng CAND trở thành một lực lượng vũ trang cách mạng tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng và nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của bọn phản cách mạng và các loại tội phạm khác, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trung tướng Trần Bá Thiều cũng cho biết, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ chiến sĩ CAND, kế thừa và phát huy những di sản quý báu của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, những năm gần đây Bảo tàng CAND - Viện lịch sử Công an phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn các tư liệu, hiện vật và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thân thế sự nghiệp của đồng chí cố Bộ trưởng. Triển lãm “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Cuộc đời và sự nghiệp” là kết quả của những hoạt động phong phú, thiết thực kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí. Đây cũng chính là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân hiểu hơn về cuộc đời và những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí cố Bộ trưởng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Ngành, giáo dục, động viên cán bộ chiến sĩ Công an vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin yêu mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân

 
 
 

Bản đồ chỉ dẫn
Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Thu Trà

Email: thutra.pham@gmail.com

Hotline: 0962344569