Triển lãm Đã thực hiện

Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 72


       Triển lãm “Một số hình ảnh về hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2016” là hoạt động cụ thể, thiết thực phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72.

       Thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác Công an đồng thời làm nổi bật vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác Công an. Với hơn 200 hình ảnh hiện vật, triển lãm đã khái quát các hoạt động, thành tích tiêu biểu của công an các đơn vị, địa phương trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ Quốc” trên các lĩnh vực trong năm 2016, thể hiện khẩu hiệu hành động: ‘‘Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả’’.

       Nội dung trưng bày gồm 2 phần:
       Phần I. Sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân trong năm 2016.
       Phần II. Thành tựu và hoạt động tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2016.

       Trong đó nêu bật sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an trên các lĩnh vực công tác Công an năm 2016 ; thành tựu, kết quả và một số hoạt động tiêu biểu thực hiện nhiệm vụ chính trị  năm 2016 thể hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”:

 

<Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị>


<Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu thăm quan triển lãm hoạt động xây dựng lực lượng CAND>


       Triển lãm  diễn ra từ ngày 26/12/2016 đến hết ngày 27/12/2016  tại Hội trường Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng - Hà Nội.
 
<Bảo tàng CAND tổng hợp>

Bản đồ chỉ dẫn
Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Thu Trà

Email: thutra.pham@gmail.com

Hotline: 0962344569