Triển lãm Đã thực hiện

Lực lượng CAND trong chiến dịch Điện Biên phủ

60 năm đã qua kể từ ngày quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu”, nhưng ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử này không hề phai mờ, mà trái lại vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

       Năm 2014 là năm cả nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, triển lãm chuyên đề: “Một số hình ảnh và hoạt động của lực lượng CAND trong chiến dịch Điện Biên Phủ” là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014).

       Thông qua các hình ảnh, tài liệu, hiện vật trưng bày, triển lãm góp phần giáo dục, tuyên truyền cho các thế hệ cán bộ chiến sỹ công an và nhân dân những đóng góp thầm lặng và vai trò của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Từ đó, động viên, khích lệ CBCS trong toàn lực lượng phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

       Nội dung triển lãm gồm 02 phần:
       Phần I. Âm mưu, hoạt động của địch; chủ trương, đường lối của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954
       Phần II. Lực lượng CAND phục vụ chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ.

Triển lãm diễn ra ở 2 địa điểm tại Hà Nội, trong thời gian từ 07/4 – 09/5/2014.

Bản đồ chỉ dẫn
Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Thu Trà

Email: thutra.pham@gmail.com

Hotline: 0962344569