Triển lãm Đã thực hiện

Triển lãm “Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân - Dấu ấn những chiến công thầm lặng”

         Ngày 25/01/1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của công tác Công an, trong đó đặc biệt nhấn mạnh hoạt động của các lĩnh vực Hậu cần, tạo tiền đề cho các mặt công tác Hậu cần có những chuyển biến rõ rệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc kháng chiến. Cũng từ ý nghĩa quan trọng của sự kiện này, ngày 25/01 hằng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Hậu cần -  Kỹ thuật Công an nhân dân (CAND).
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bếp ăn tập thể của cán bộ, chiến sỹ trong dịp dự Hội nghị thi đua toàn lực lượng CAND vũ trang tổ chức tại Trạm 30, ngày 03/3/1962

         Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, được Đảng, Nhà nước và ngành Công an quan tâm, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND không ngừng trưởng thành, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, lập nhiều thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ qua từng giai đoạn cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hậu cần - Kỹ thuật với những đóng góp âm thầm, lặng lẽ, chủ động bảo đảm đã trờ thành nguồn sức mạnh quan trọng giúp lực lượng CAND vững bước trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Những cống hiến, đóng góp của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật đối với sự nghiệp cách mạng đã được Đảng, Nhà nước, ngành Công an ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

         Thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND (25/01/1948 - 25/01/2023), Bộ Công an tổ chức Triển lãm “Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân - Dấu ấn những chiến công thầm lặng” nhằm tôn vinh những cống hiến của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật, qua đó tiếp thêm động lực cho các thế hệ cán bộ chiến sỹ CAND  nói chung và lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND nói riêng phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

 

Trang phục, phương tiện, công cụ hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ đặc nhiệm, tiểu đoàn Cảnh sát cơ động mạnh, Cục Cảnh sát bảo vệ (C22), Tổng cục Cảnh sát nhân dân, năm 1995
 
          Nội dung Triển lãm gồm các chủ đề:

         Chủ đề 1: Vinh dự, tự hào - Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân: Giới thiệu sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp, cống hiến của  lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân.
         Chủ đề 2: Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân - Những dấu ấn lịch sử vẻ vang: Giới thiệu quá trình hình thành, phát triển cùng những hoạt động và thành tựu tiêu biểu của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND từ năm 1948 - 2023.

          Chủ đề 3: Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ: Giới thiệu các chuyên đề về các lĩnh vực công tác của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND.       

 
<Thu Trà, Bảo tàng Công an nhân dân>

Bản đồ chỉ dẫn
Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Thu Trà

Email: thutra.pham@gmail.com

Hotline: 0962344569